Kalitemiz


Kalite Politikamız...


Çelik’te kalitenin ana hedefi, en son teknoloji ve malzemeleri kullanarak ekonomi ve hızlılık getiren çözümler üretmek, en üst seviyede müşteri memnuniyeti ve yüksek kalite anlayışı ile hizmet sunmak, tasarım ve uygulama ile ilgili yürürlükteki standart ve mevzuatlara uyarak kaliteli ve güvenli yapılar üretmektir. Müşteri ihtiyaç ve imkanlarını dikkate alarak kaynakları ekonomik, etkin ve verimli bir biçimde kullanmak, taahhüt edilen işleri zamanında, sözleşmesine, yürürlükteki standart ve mevzuatlara uygun olarak bitirmek ana amacımızdır. Çalışanlarımızın sağlığının ve iş güvenliğinin sağlanması için önceden tedbir alarak ve eğitim vererek riskleri bertaraf etmek, işçi sağlığı ve güvenliği (İSG) konularında sürekli iyileştirme sağlamak, yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere riayet etmek çalışma prensibimizdir.